Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése, funkcióbővítése

Pályázati felhívás
TOP-7.1.1-16-H-073-1
Státusz
Lejárt
Beadás kezdete
2019. 03. 01. péntek
Beadás határideje
2019. 04. 30. kedd
Leírás

A felhívás a TOP-7. prioritásához kapcsolódik, mely célkitűzései révén hozzá kíván járulni a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a települések jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához.

Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia átfogó célja az aktív és együttműködő, erős helyi kötődésű közösségek rendszerének megteremtése, melyet a többfunkciójú kulturális és közösségi terek városi rendszerének kialakítása elnevezésű specifikus cél megvalósításával ér el. Ennek meghatározó eleme a HKFS Cselekvési tervének 6.1.1. pontjában szereplő, Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése, funkcióbővítése, mely 1. beavatkozási területként szerepel.

A városban közösségi célokra megfelelő kialakítású, állapotú terek száma összességében is alacsony, elhelyezkedésük pedig aránytalan, nem illeszkedik a mennyiségi (pl. nagy lakótelepek) és minőségi igényekhez. Egyes városrészekben kifejezetten hiányoznak a megfelelő közösségi terek

Tárgyi felhívás a Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése, funkcióbővítése céljának megvalósítását szolgálja. A Stratégia átfogó célként határozza meg a többfunkciójú kulturális és közösségi terek városi rendszerének kialakítását.

A megfogalmazott fejlesztés a HKFS akcióterülete, azaz Veszprém közigazgatási területein helyezkedik el, mely megvalósulásával a kultúra és közösségfejlesztés együttesének egyedi karakterét fogja adni. A lehetséges fejlesztési területek, mint például a (Barátság-park, Veszprém Agóra és környezete, Kálvin János park és környezete, Gulya-domb, Cholnoky lakótelep, Gyulafirátót, Patak-tér) olyan kulturális és közösségi térként funkcionáló városi szöveteket foglal magában, amelyek az infrastrukturális fejlesztést követően közösségi rendezvényekkel, kulturális és közösségépítő, szemléletformáló "soft" elemekkel és programok széles skálájával tölthetőek meg.

A közösségi szempontból alkalmas terek rendszerének bővítése, mind városrészi, mind tematikus szempontból komoly szükséglete a városnak. Meglévő, potenciálisan alkalmas, de funkcióhiányos és kihasználatlan közterületekre, mint erőforrásokra alapozva egyfelől multifunkcionális és szélesebb társadalmi rétegek közösségei által használható, másfelől közterületenként egyes speciálisabb közösségi tematikus célokat is támogató közösségi területek kialakítása elengedhetetlen az élhető város megteremtése szempontjából.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Forrás összege 87.672.072 Ft
Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Helyi önkormányzat (GFO 321)
 2. Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 3. Központi költségvetési szerv (GFO 312)
 4. Önkormányzati hivatal (GFO 325)
 5. Állami vagy önkormányzati, vagy állami/önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57)
  1. Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
  2. Részvénytársaság. (GFO 114)
  3. Közkereseti társaság (GFO 116)
  4. Betéti társaság (GFO 117)
  5. Szociális szövetkezet (GFO 121)
  6. Szövetkezet (12)
  7. Egyéb szövetkezet (GFO 129)
  8. Egyéb jogi személyiségű vállalkozás (GFO 13)
  9. Vizi társulat (GFO 133)
  10. Erdőbirtokossági társulat (GFO 135)
  11. Közkereseti társaság (GFO 211)
  12. Művészeti alkotóközösség (GFO 222)
  13. Közhasznú társaság (GFO 571)
  14. Nonprofit korlátolt felelősségi társaság (GFO 572)
  15. Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
 6. 2018.12.01. előtt jogerősen bejegyzett szervezetek, akik veszprémi székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek (GFO 521, 528, 529, 561, 562, 563, 569, 572)
  1. Sportegyesület (GFO 521)
  2. Nemzetiségi egyesület (GFO 528)
  3. Egyéb egyesület (GFO 529)
  4. Közalapítvány (GFO 561)
  5. Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
  6. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
  7. Egyéb alapítvány (GFO 569)
  8. Nonprofit korlátolt felelősségi társaság (GFO 572)