Beavatkozási területek

A helyi pályázati rendszer keretében meghirdetésre kerülő pályázatok – melyre helyi szervezetek adhatnak be pályázatokat - alapját a „Veszprém az Élhető Város” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt beavatkozási területek képezik. Ezek mentén előreláthatóan 9 pályázati felhívás megjelentetésére fog sor kerülni.

 1. Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése, funkcióbővítése
  Támogatható tevékenységek: utcabútorok elhelyezése, zöldfelület rendezése, ivókút elhelyezése, vizesblokk kialakítása, szemétgyűjtők elhelyezése, kültéri kiállító-felület létesítése, kültéri sport/játszóeszközök elhelyezése, tájékoztató táblák kihelyezése stb. 
 2. Közterületi közösségi tér kialakítása (kulcsprojekt)
  Kálvária-domb és környezetének teljes körű megújítása
 3. Helyi örökség, termékek, gasztronómiai és egyéb hagyományok bemutatása; helyi identitást erősítő tevékenységek, helyi büszkeség, közösséghez tartozás erősítése; városrészi és városrészek közötti közösségfejlesztés
  Támogatható tevékenységek: egyes területek történetének megismertetése, interaktív módon; ismertető tábla, térkép füzet készítése; innovatív, hagyományokra építő estek, foglalkozások, rendezvények, séták, kiállítások szervezése; védjegyrendszer létrehozása stb.
 4. Társadalmi érzékenyítés a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű és más közösségek társadalmi integrációjának erősítése érdekében, infrastrukturális fejlesztések
  Támogatható tevékenységek: fogyatékossági sajátosságok mentén kialakított részlegek létesítése, bemutatása; integrált játékkert kialakítása, szemléltető kiállítás, rendezvény, bemutató szervezése; egészségesek és fogyatékossággal élők számára közös programok, akciók, foglalkozások szervezése stb.
 5. Közösségi jellegű, közösségépítő, egészségfejlesztő-sportrendezvények és hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
  Támogatható tevékenységek: helyi túra, nordic walking, futó útvonalak kijelölése, kitáblázása; felnőtt játszótér kialakítása, mozgáskoordinációt segítő egységek kialakítása, helyi bajnokságok szervezése, rendszeres nordic walking, gerinctréning, jógaoktatás foglalkozások szervezése; cégek számára egészség-megőrzési program szervezése stb.
 6. Helyi társadalmi, gazdasági információs szolgáltatás, adatbázis, online/webes elérhetőség kialakítása, fejlesztése; kapcsolódó képzések
  Támogatható tevékenységek: akadálymentesítési térkép, kiadvány elkészítése; kulturális és közösségi terekhez kapcsolódó, mobil eszközre optimalizált webes alkalmazás fejlesztése; gazdasági adatbázisok létrehozása, helyi fejlesztések, rendezvények átfogó, egységes szemléletű bemutatását célzó kommunikációs, városimázs felület létrehozása stb.
 7. Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése
  Támogatható tevékenységek: interaktív előadások, beszélgetések szervezése („mindennapi tudomány”), vizuális látásmód fejlesztése, filmművészeti fesztivál rendezése, utcamozi létesítése, hungarikumok bemutatása, komplex (zene, mozgás, dráma, képi kifejezés stb.) személyiség-és közösségfejlesztő program megvalósítása stb.
 8. Városi környezeti fenntarthatóság érdekében megvalósítandó fejlesztések, környezettudatossági programok, akciók
  Támogatható tevékenységek: környezettudatos, szalmabála-ház építése, felszerelése; faültetés, biodiverzitást, zöldterületi gazdálkodást bemutató hely/terület kialakítása, növénykultúra telepítése lakossági bevonással; régi, környezettudatos technikák újratanítása; helyi tehetségek, kreatív személyek bemutatása; szemléletformáló akciók, rendezvények szervezése stb.
 9. A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok
  Támogatható tevékenységek: játszóházi/teadélutáni programok, klubfoglalkozások szervezése; hasonló élethelyzetben (érzékenység, allergia; magatartászavar stb.) lévők számára találkozók szervezése; felkészítő csoportok megszervezése, önkéntes program bonyolítása, családi rendezvények/napok megszervezése.

 
A projekt helyi felhívások kiírására rendelkezésre álló kerete: 637.672.072 Ft (ebből kulcsprojekt: 255.000.000 Ft).