2020. 04. 06.

Módosult az „TOP-7.1.1-16-H-073-7 kódszámú, „Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése” elnevezésű helyi felhívásunk

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőt, hogy módosult a Veszprém Az Élhető Város Helyi Akciócsoport által megjelentetett „Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése " című (TOP-7.1.1-16-H-073-7 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja az alábbiak szerint kiegészítésre került.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. október 15 -tól 2020. április 30-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. év november hónap 29. nap

2020. év január hónap 6. nap

2020 év április hónap 30 nap

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.

2020. 03. 03.

Programok rendezvények a CLLD pályázatok keretében

Az „Együtt Veszprémben” TOP-7.1.1-16-H-073-9-02 kódszámú pályázat keretén belül megszervezésre kerülő programok felhívását mellékletként olvashatják.

2020. 02. 11.

Programok

Élmény, közösség, tudás” családi programok az Agórával című pályázat bizonyos programjai elérhetőek.

2019. 12. 06.

Közlemény IH támogatói döntése utáni feladatokról

A CLLD működési kézikönyv értelmében az IH támogatási döntését követően a szerződéskötés és a támogatási kérelemben foglalt tevékenységek megvalósításának folyamata megegyezik a hagyományos projektekével, melyre a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet általános iránymutatásai vonatkoznak.

A Terület és Településfejlesztési Operatív (TOP) Program 7. prioritásának, a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása során létrejövő további feladatokat (pl. szerződéskötés, elszámolások, beszámolók benyújtását), az Irányító Hatóság Közreműködő Szervezetet, azaz a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága cím: 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1. levelezési cím 8200 Veszprém, Pf.:3000 végzi. A fent nevesített témaköröket illetően az api.ves@allamincstar.gov.hu e-mail címre javasoljuk kérdéseiket feltenni.

A TOP programokat érintő Pénzügyi Elszámolási Útmutató elérhető a www.szechenyi2020.hu felületen. javasoljuk, ennek megismerését. A dokumentum jelen felületen is elérhető a dokumentum tárban.

https://www.palyazat.gov.hu/node/54861