Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

Projektgazda: „Veszprém az Élhető Város” Helyi Akciócsoport (HACS): 24 tagszervezet a civil, a vállalkozási és a közszférából, a szférák képviselete kiegyensúlyozott, vezető: Veszprém MJV Önkormányzata

Munkaszervezet: Pro Veszprém Nonprofit Kft.

Elnyert forrás: 750 mFt

Támogatási intenzitás: 100 %

Megvalósítás módja

A projekt alapja a „Veszprém az Élhető Város” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia. Az ebben foglalt és a Támogató által jóváhagyott tartalom megvalósítására kap támogatást a HACS, a projekt megvalósításra pedig a munkaszervezet.

A stratégia megvalósítására szolgáló forrás 40 %-át konkrét kulcsprojekt megvalósítására fordítjuk: a Kálvária-domb és környezete megújítására.

Ugyanezen forrás 60 %-át helyi pályázati rendszer keretében kiválasztott projektek megvalósítására fordítjuk. A helyi pályázati rendszer keretében kiírásra kerülő pályázatok – melyre helyi szervezetek adhatnak be pályázatokat - alapját a Stratégiában foglalt beavatkozási területek (irányok) jelentik, melyek a helyi identitás erősítésével, hagyományok ápolásával, helyi közösségek építésével és fejlesztésével, kulturális kínálat erősítésével, egészségfejlesztéssel, akadálymentesítéssel függnek össze.

A teljes forrás 1/3-át „soft” jellegű projektek (pl. rendezvények, szemléletformáló akciók, képzések, stb.) megvalósítására fordítjuk.

Megvalósítás időbelisége
  • pályázat benyújtása: 2016. július
  • támogatói döntés: 2017. augusztus
  • helyi projektek kiválasztási folyamatának lezárása (utolsó projektek kiválasztása): 2020. november
  • helyi projektek megvalósítási határideje (utolsó projektek megvalósításának befejezése): 2021. november
Kulcsprojekt összefoglaló

Veszprém város Kulturális negyed koncepciójához illeszkedve azonosításra kerültek olyan kulturális és közösségi térként funkcionáló városi szövetek, amelyek az infrastrukturális fejlesztést követően közösségi rendezvényekkel, kulturális és közösségépítő, szemléletformáló "soft" elemekkel és programokkal tölthetőek meg.

Ezen kulcsprojekt a Kálvária-domb és környékére épít, amely szakmai tartalma a következőket foglalja magában: Szent Miklós templomrom megközelíthetőségének javítása és attrakció értékű bemutatása, Bakonyi Ház etnobotanikus kertjének bővítése, Erzsébet-liget parkolási rendjének átalakítása, szabadtéri színpad kialakítása.