Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése

Pályázati felhívás
TOP-7.1.1-16-H-073-7
Státusz
Lejárt
Beadás kezdete
2019. 10. 15. kedd
Beadás határideje
2020. 04. 30. csütörtök
Leírás

A felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és az önkormányzat együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A városban immár hagyománnyá vált, országos jelentőségű fesztiválok zajlanak, melyek kisebb programelemekkel bővíthetők, több társadalmi csoport (civil szervezetek, gyerekek, egyetemisták) együttes kiszolgálására. Ugyanakkor ezek a rendezvények főként a nyári időszakban kerülnek megrendezésre, ezért a többi évszakra is hangsúlyt kellene helyezni. Ezen kívül kisebb, rendszeresen jelentkező programokkal, rendezvényekkel a helyben élők jobban megmozgathatóak, s színesedhet a hétköznapok szürkesége, monotonitása is általuk. Veszprém kulturális életének meghatározó eleme a zene, a város komoly zenei hagyományokkal rendelkezik, számos kórusa és több zenekara, magas szintű képzést nyújtó zeneiskolája is hírnevét öregbíti. A tehetséges diákok bemutatkozási lehetőségei azonban leginkább rendezvényekre korlátozódnak, emiatt több (kötetlen) programra és helyszínre volna szükség, ahol a város lakói és az ifjú zenészek együtt élvezhetnék a zene feltöltő élményét. Továbbá egészen fiatal korban elkezdhető volna a zenei tehetség felkutatása és fejlesztése, illetve az önkifejezés és kapcsolatteremtés készségének segítése a kisgyermekek számára. Mindez hosszú távon befolyásolhatja a városi lét minőségi, kreatív, cselekvő megélését is.

Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia átfogó célja az aktív és együttműködő, erős helyi kötődésű közösségek rendszerének megteremtése, melyet „Aktív, innovatívan együttműködő és befogadó közösségekből álló helyi társadalom megteremtése” valamint az „Erős veszprémi identitás és kötődés kialakítása a helyi örökség, hagyományok ápolásán és a kulturális kínálat erősítésén keresztül. elnevezésű specifikus célok megvalósításával ér el.” Ennek meghatározó eleme a HKFS Cselekvési tervének 6.1. fejezetében szereplő, „Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése” mely az 7. beavatkozási területként szerepel.

 

A közösen elért eredmények, lebonyolított akciók összekovácsolják a jelenleg izoláltan működő közösségeket, vagy újakat hoznak létre, egyúttal erősítik a helyi identitást.

 

A megfogalmazott fejlesztés a HKFS akcióterülete, azaz Veszprém közigazgatási területein helyezkedik el.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

3.1.1.         Önállóan támogatható tevékenységek

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése:

 

 1. Művészeti jellegű, helyi értéken alapuló rendezvények szervezése
 2. Helyi kulturális értékeken, örökségen alapuló értékmegőrző és értékteremtő kezdeményezések megvalósítása
 3. Közösségi együttélést támogató kezdeményezések, közösségi programkínálat bővítése

 

A fenti a)-c) tevékenységek közül legalább 1 megvalósítása kötelező.

 

Kulturális-művészeti kapacitások fejlesztése, közösségi kínálat bővítése (fő)tevékenység alá tartozó alábbi konkrét tevékenységeket szükséges hogy magukba foglalják, összhangban a HKFS –el, minimum egy darabot.

 

 • interaktív előadások, beszélgetések szervezése („mindennapi tudomány”)
 • vizuális látásmód fejlesztése (interaktív játszóház/tér)
 • interaktív kiállítások szervezése
 • filmművészeti fesztivál rendezése („minden, ami filmkészítés”)
 • utcamozi létesítése
 • szabadtéri programok szervezése
 • aszfaltrajzverseny rendezése
 • hungarikumok bemutatása, több napos szabadtéri rendezvény keretében
 • városi rendezvényekhez/ eseményekhez kapcsolódó kitelepülés, azok színesítésére; különböző szervezetek megjelenésére lehetőség biztosítása (civil szervezet, egyetemisták, oktatók stb.)
 • városi rendezvényekhez/ eseményekhez kapcsolódóan tematikus játékterek létrehozása (építés nem támogatható)
 • városi közösségi tematikus rendezvények megszervezése
 • komplex (zene, mozgás, dráma, képi kifejezés stb.) személyiség-és közösségfejlesztő program megvalósítása
 • felmérések, tanulmányok készítése
 • képzési program lebonyolítása
 • tehetségek számára rendszeres megjelenési lehetőség megteremtése
 • mentorálási program szervezése

 

A támogató elvárása, hogy a támogatott tevékenység járuljon hozzá az „Aktív, innovatívan együttműködő és befogadó közösségekből álló helyi társadalom megteremtése” és az „Erős veszprémi identitás és kötődés kialakítása a helyi örökség, hagyományok ápolásán és a kulturális kínálat erősítésén keresztül” elnevezésű specifikus célok eléréséhez

 

Forrás összege 45.000.000 Ft
Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 

 1. Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.) (GFO 113)
 2. Részvénytársaság (GFO 114)
 3. Közkereseti társaság (GFO 116)
 4. Betéti társaság (GFO 117)
 5. Szociális szövetkezet (GFO 121)
 6. Iskola szövetkezet (GFO 123)
 7. Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124)
 8. Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 9. Egyéni vállalkozó (GFO 231)
 10. Központi költségvetési szerv (GFO 312)
 11. Helyi Önkormányzat (GFO 321)
 12. Helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
 13. Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
 14. Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
 15. Egyéb szövetség (GFO 517)
 16. Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 17. Sportegyesület (GFO 521)
 18. Egyéb egyesület (GFO 529)
 19. Nemzetiségi egyesület (GFO 528)
 20. Bevett egyház (GFO 551)
 21. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 22. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 23. Közalapítvány (GFO 561)
 24. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
 25. Közalapítvány intézménye (GFO 562)
 26. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 27. Egyéb alapítvány (GFO 569)
 28. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 29. Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 30. Egyesülés (GFO 591)
 31. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 32. Művészeti alkotóközösség (GFO 735)
 33. Közhasznú társaság (GFO 736)

 

Támogatást igénylőnek 2018.12.01. előtt jogerősen, veszprémi székhellyel vagy telephellyel bejegyzettnek kell lennie.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.