Helyi társadalmi, gazdasági információs szolgáltatás, adatbázis, online/webes elérhetőség kialakítása, fejlesztése

Pályázati felhívás
TOP-7.1.1-16-H-073-6
Státusz
Lejárt
Beadás kezdete
2020. 11. 16. hétfő
Beadás határideje
2020. 12. 15. kedd
Leírás

A felhívás a TOP-7. prioritásához kapcsolódik, mely célkitűzései révén hozzá kíván járulni a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához.

Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia átfogó célja az aktív és együttműködő, erős helyi kötődésű közösségek rendszerének megteremtése, ennek fontos eleme a HKFS Cselekvési tervének 6.1.1. pontjában szereplő, helyi társadalmi, gazdasági információs szolgáltatás, adatbázis, online/webes elérhetőség kialakítása, fejlesztése elnevezésű 6. beavatkozási terület.

Több terület vonatkozásában elmondható, hogy a város lakói számára nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű, rendszerezett információ, adat a különböző veszprémi lehetőségeket illetően. Nem megfelelően, s nem azonos helyen biztosított a hozzáférés a gazdasági vonatkozású információkhoz, a turisztikai ismeretekről, a kulturális attrakciókról, önkéntes kapacitásról. Hiány mutatkozik Veszprém fejlődését átfogóan, illetve az egyes fejlesztési projektek, rendezvények céljain, eredményein keresztül bemutató kommunikációs platform tekintetében, mely az egységes szemléletű informáláson túl alkalmas arra is, hogy erősítse a helyi kötődést és büszkeséget, továbbá, hogy az egyes fejlesztési lépésekhez, projektekhez kapcsolódó újabb – szinergikus hatásokat kihasználó - projektötletek születését, projektek kidolgozását, megvalósítását generálja.

Ugyanakkor a támogatási konstrukció lehetőséget nyújt akadálymentességi felmérés elkészítésére, annak eredményeinek közzétételére, mellyel a városban élő és a városba érkező fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek javulásához kíván hozzájárulni.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

3.1.1.         Önállóan támogatható tevékenységek

 

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan:

Helyi társadalmi, gazdasági információs szolgáltatás, adatbázis, online/webes elérhetőség kialakítása, fejlesztése érdekében:

  1. Mobil eszközre optimalizált webes alkalmazás fejlesztése
  2. Eszközökön átívelő kommunikációs platform létrehozása és működtetése

 

A fenti tevékenységek tematikájukban az alábbi konkrét tevékenységeket szükséges hogy magukba foglalják, összhangban a HKFS –el, minimum egy darabot.

  1. akadálymentesség felmérése a városban és az adatok elhelyezése applikációs programon
  2. kulturális és közösségi terekhez kapcsolódó, mobil eszközre optimalizált webes alkalmazás fejlesztése
  3. Veszprém fejlődését átfogóan bemutató kommunikációs platform létrehozása és működtetése
  4. önkéntességre vonatkozó igények és lehetőségek felmérése, közzététele, koordinálása
  5. városi szintű iskolai közösségi szolgálat feltérképezése, beintegrálása a városi akciókba

adományozói kultúra fejlesztésének elindítása, adatok elhelyezése applikációs programban

Forrás összege 12.500.000 Ft
Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  • Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.) (GFO 113)
  • Részvénytársaság (GFO 114)
  • Közkereseti társaság (GFO 116)
  • Betéti társaság (GFO 117)
  • Szociális szövetkezet (GFO 121)
  • Iskola szövetkezet (GFO 123)
  • Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124)
  • Egyéb szövetkezet (GFO 129)
  • Egyéni vállalkozó (GFO 231)
  • Helyi Önkormányzat (GFO 321)
  • Helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
  • Egyéb szövetség (GFO 517)
  • Vallási egyesület (GFO 525)
  • Sportegyesület (GFO 521)
  • Egyéb egyesület (GFO 529)
  • Nemzetiségi egyesület (GFO 528)
  • Bevett egyház (GFO 551)
  • Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552)
  • Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO 555)
  • Közalapítvány (GFO 561)
  • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
  • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
  • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
  • Egyéb alapítvány (GFO 569)
  • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
  • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
  • Egyesülés (GFO 591)
  • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
  • Művészeti alkotóközösség (GFO 735)
  • Közhasznú társaság (GFO 736)