A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok megvalósítása

Pályázati felhívás
TOP-7.1.1-16-H-073-9
Státusz
Lejárt
Beadás kezdete
2019. 07. 31. szerda
Beadás határideje
2019. 10. 15. kedd
Leírás

A felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A gyermeket nevelő család, mint a társadalom legkisebb és legmeghatározóbb rendszerének értékként történő kiemelése, óvása, támogatása össztársadalmi érdek. A családok közösséggé formálva képesek csak belső értékeiket megmutatni, képviselni. A szülő/nagyszülő - gyermek közös játéktevékenységén keresztül jól támogatható a családi nevelés, egyúttal a család értékeinek óvása és tiszteletben tartása is megvalósítható (generációk közötti távolság csökkentése). Esetleges nevelési, gondozási hiányosságok, életvezetési problémák megoldásában, pótlásában segítségre van szükség, azt a jelenlegi intézményi forma nem tudja kielégíteni. Ehhez kötetlen, könnyen elérhető, rendszeres formában jelentkező foglalkozások biztosítására van szükség.

Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia átfogó célja az aktív és együttműködő, erős helyi kötődésű közösségek rendszerének megteremtése, melyet „Aktív, innovatívan együttműködő és befogadó közösségekből álló helyi társadalom megteremtése” és a „Közösségi szemléletformálás révén környezet-és egészségtudatossá váló helyi társadalom” elnevezésű specifikus célok megvalósításával ér el. Ennek meghatározó eleme a HKFS Cselekvési tervének 6.1. fejezetében szereplő, „A családra, mint a társadalom alapegységére építő komplex programok” mely az 9. beavatkozási területként szerepel.

 

Az intézkedés kifejezetten a csoportos, közösségben történő problémamegoldást, képzést támogatja, ezáltal közösségépítő hatása is van.

A közösen elért eredmények, lebonyolított akciók összekovácsolják a jelenleg izoláltan működő közösségeket, vagy újakat hoznak létre, egyúttal erősítik a helyi identitást.

 

A megfogalmazott fejlesztés a HKFS akcióterülete, azaz Veszprém közigazgatási területein valósul meg.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A családra, mint a társadalom alapegységére építő közösségi rendezvények.

 1. Közösségi rendezvény
 1. Program
 2. Klubfoglalkozás
 3. Non-formális tanulási formák megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amelyek nem járnak végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével:
  1. Tréning
  2. Szakkör
  3. Ismeretterjesztő előadássorozat
  4. Tábor
  5. Szabadegyetem
 4. Játszóház
 5. Családi napok/rendezvények
 6. Találkozók (hasonló élethelyzetben lévők számára (valamilyen érzékenység, allergia; magatartászavar stb.)
 7. Felkészítő csoportok (pl. iskola, pályaválasztás szülés, nyugdíjas)
 8. Önkéntes program lebonyolítása (diák önkéntesek koordinálása)
Forrás összege 35.000.000 Ft
Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 

 1. Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.) (GFO 113)
 2. Részvénytársaság (GFO 114)
 3. Közkereseti társaság (GFO 116)
 4. Betéti társaság (GFO 117)
 5. Szociális szövetkezet (GFO 121)
 6. Iskola szövetkezet (GFO 123)
 7. Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124)
 8. Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 9. Szabadalmi ügyvivő iroda (GFO 132)
 10. Egyéni vállalkozó (GFO 231)
 11. Helyi Önkormányzat (GFO 321)
 12. Helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
 13. Egyéb szövetség (GFO 517)
 14. Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 15. Sportegyesület (GFO 521)
 16. Egyéb egyesület (GFO 529)
 17. Nemzetiségi egyesület (GFO 528)
 18. Bevett egyház (GFO 551)
 19. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 20. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 21. Közalapítvány (GFO 561)
 22. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
 23. Közalapítvány intézménye (GFO 562)
 24. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 25. Egyéb alapítvány (GFO 569)
 26. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 27. Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 28. Egyesülés (GFO 591)
 29. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 30. Művészeti alkotóközösség (GFO 735)
 31. Közhasznú társaság (GFO 736)

Támogatást igénylőnek 2018.12.01. előtt jogerősen, veszprémi székhellyel vagy telephellyel bejegyzettnek kell lennie.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

Konzorciumvezető a fenti szervezetek bármelyike lehet. Egy konzorcium legfeljebb 4 tagból állhat, melyből egy tag vezető, 3 konzorciumi tag.

 

Egy támogatást igénylő csak egy konzorciumban lehet konzorciumvezető vagy konzorciumi tag.

 

Egy támogatást igénylő a felhívás keretében csak egy támogatási kérelem vonatkozásában részesülhet támogatásban.