Városi környezeti fenntarthatóság érdekében környezettudatossági programok, akciók lebonyolítása

Pályázati felhívás
TOP-7.1.1-16-H-073-8.2
Státusz
Lejárt
Beadás kezdete
2019. 05. 06. hétfő
Beadás határideje
2019. 06. 28. péntek
Leírás

A felhívás a TOP-7. prioritásához kapcsolódik, mely célkitűzései révén hozzá kíván járulni a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a települések jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához.

Veszprém az Élhető Város Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia átfogó célja az aktív és együttműködő, erős helyi kötődésű közösségek rendszerének megteremtése, melyet a közösségi szemléletformálás révén környezet- és egészségtudatossá váló helyi társadalom elnevezésű specifikus cél megvalósításával ér el. Ennek meghatározó eleme a HKFS Cselekvési tervének 6.1.1. pontjában szereplő, Városi környezeti fenntarthatóság érdekében megvalósítandó fejlesztések, mely 8. beavatkozási területként szerepel.

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira való reagálás össztársadalmi érdek. Veszprémben - amely Klímasztár város - adott a talaja a szemléletformálásnak, erre építve komplex környezet-tudatossági program indítható. Ennek eredményeképp mérsékelhető a városlakók környezetterhelő életmódja, hosszútávon használható és fenntartható technikák válnak elsajátíthatóvá, és jóval egészségesebb környezet alakul ki, mely az egészségmegőrzésben is pozitív változást hoz. A közösen elért eredmények, lebonyolított akciók összekovácsolják a jelenleg izoláltan működő közösségeket, vagy újakat hoznak létre, egyúttal erősítik a helyi identitást, s fejlesztik a környezeti kultúrát.

A megfogalmazott fejlesztés a HKFS akcióterülete, azaz Veszprém közigazgatási területein helyezkedik el, mely megvalósulásával a kultúra és közösségfejlesztés együttesének egyedi karakterét fogja adni.

A támogató elvárása, hogy a támogatott tevékenység járuljon hozzá a környezettudatosság erősödéséhez.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Városi környezeti fenntarthatóság érdekében környezettudatossági programok, akciók lebonyolításához tartozó:

 1. Közösségi rendezvény
 1. Program
 2. Klubfoglalkozás
 3. Non-formális tanulási formák megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amelyek nem járnak végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével:
  1. Tréning
  2. Szakkör
  3. Ismeretterjesztő előadássorozat
  4. Műhelyfoglalkozás, alkotócsoport
  5. Szabadegyetem
  6. Tábor

 

 1. Kiadvány vagy Tanulmány készítése
  1. Nyomtatott
  2. Online
  3. Adatbázis

A közösségi rendezvények és kiadványok tematikájukban az alábbi konkrét tevékenységeket szükséges hogy magukba foglalják, összhangban a HKFS –el, minimum egy darabot.

 1. újrahasznosított anyagokból használati tárgyak készítésének kialakítása (kiadvány vagy rendezvény formájában)
 2. zöld emléktárgyak készítésének kialakítása
 3. szemléletformáló akciók, rendezvények szervezése, rendezése (pl: plakátverseny, fotópályázat, hulladéklerakó látogatása, szemléletformáló rendezvények, akciók stb.)
 4. rendezvénysorozat lebonyolítása klímaváltozás várható hatásaira, fenntarthatóságra vonatkozóan
 5. régi, környezettudatos technikák újratanítása a mindennapi életet szolgálva (kiadvány vagy rendezvény formájában)
 6. helyi tehetségek, kreatív személyek bemutatása (kiadvány vagy rendezvény formájában)
 7. jó példák összegyűjtése és nyilvánossá tétele, („zöld cégek a városban” pl. adatbázis vagy kiadvány létrehozása)

A támogató elvárása, hogy a támogatott tevékenység járuljon hozzá a környezettudatosság erősödéséhez.

Forrás összege 45.000.000 Ft
Ki pályázhat?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 

 1. Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.) (GFO 113)
 2. Részvénytársaság (GFO 114)
 3. Közkereseti társaság (GFO 116)
 4. Betéti társaság (GFO 117)
 5. Szociális szövetkezet (GFO 121)
 6. Iskola szövetkezet (GFO 123)
 7. Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124)
 8. Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 9. Szabadalmi ügyvivő iroda (GFO 132)
 10. Egyéni vállalkozó (GFO 231)
 11. Helyi Önkormányzat (GFO 321)
 12. Helyi önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
 13. Egyéb szövetség (GFO 517)
 14. Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 15. Sportegyesület (GFO 521)
 16. Egyéb egyesület (GFO 529)
 17. Nemzetiségi egyesület (GFO 528)
 18. Bevett egyház (GFO 551)
 19. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 20. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 21. Közalapítvány (GFO 561)
 22. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
 23. Közalapítvány intézménye (GFO 562)
 24. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 25. Egyéb alapítvány (GFO 569)
 26. Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 27. Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 28. Egyesülés (GFO 591)
 29. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 30. Művészeti alkotóközösség (GFO 735)
 31. Közhasznú társaság (GFO 736)